ارتباط با جاوید پایه

مسعود نظام شهیدی : ۰۹۱۲۱۲۳۹۵۳۴

نیما نظام شهیدی : ۰۹۱۲۳۰۴۲۱۲۴

تلفن :  ۲۲۲۱۹۱۴۰

فکس : ۴۳۸۵۲۶۴۳

آدرس : تهران-جاجرود-سعید آباد


ایمیل:

info@javidpayeh.com

nimanezam@gmail.com

maneshmasood@yahoo.com


نام و نام خانوادگی :

ایمیل :

موضوع :

پیام :